Informace o ukončení zprostředkovatelské činnosti AE Servisní s.r.o.


Dlouhodobě jsme tisícům domácností, firem a obcím zajišťovali výhodné cenové a produktové podmínky dodávek energií od prověřených dodavatelů ARMEX ENERGY, TGC Energie a mnohých dalších. Zároveň jsme ve spolupráci s dodavatelem CUP Kominictví zajišťovali čištění spalinových cest a s dodavatelem TGC Servis instalace fotovoltaických systémů nebo výměnu kotlů. Po celou tuto dobu bylo naším hlavním závazkem poskytovat našim klientům trvale lepší služby než běžní dodavatelé.

Vážení klienti, novela energetického zákona nám od 1.7.2022 neumožňuje poskytovat služby v takové kvalitě, jak jsme byli zvyklí. V případě, že jsme vám zaslali informaci o ukončení činnosti, Vaše smlouva s Terra Group Investment, a.s. / AE SERVISNÍ S.R.O. (dle brandu) zaniká. Veškeré udělené plné moci zanikají automaticky a nemusíte podnikat žádné kroky. Veškeré aktuálně uzavřené smlouvy o dodávkách jednotlivých služeb a jejich podmínky zůstávají nadále platné. V případě potřeby se obracejte na jednotlivé dodavatele (ARMEX ENERGY, TGC Energie, CUP Kominictví, TGC Servis), jejichž seznam včetně kontaktů uvádíme níže.

Zároveň naši konzultanti, kteří se o klienty po celou dobu starali, pokračují ve spolupráci přímo s těmito dodavateli a budou o své klienty i nadále pečovat přímo pod hlavičkou jednotlivých dodavatelů.

Děkujeme za dosavadní spolupráci. Věříme, že i nadále budete spokojeni se službami jednotlivých dodavatelů.

Tým Aukce energií

Kontakty na ověřené dodavatele

ARMEX ENERGY
Web: www.armexenergy.cz
E-mail: energy@armexenergy.cz
Infolinka: 412 154 154
(PO-ČT 7:30 - 17:00, PÁ 7:30 - 16:00)
TGC Energie
Web: www.tgcenergie.cz
E-mail: info@tgcenergie.cz
Infolinka: 531 010 010
(PO - PÁ 7:30 - 17:00)
CUP Kominictví
Web: www.kominici.cz
E-mail: info@kominici.cz
Infolinka: 565 554 444
(PO-PÁ 7:00 - 12:30, 13:00 - 16:30)
TGC Servis
Web: www.tgcservis.cz
E-mail: info@tgcservis.czz
Infolinka: 531 010 030
(PO-PÁ 7:30 - 17:00)

Časté dotazy

Musím po ukončení činnosti Aukce energií něco hlásit?
Nemusíte provádět žádné kroky. Veškeré smlouvy o dodávkách energií, čistění spalinových cest a další zůstávají nadále platné, bez jakýchkoli změn.

Jak dlouho bude trvat plná moc pro Aukce energií?
Platnost plné moci, kterou jste nám udělil/a skončí na základě nové legislativy k 30.06.2022. V této věci tak nemusíte podnikat žádné další kroky.

Jak dlouho bude trvat platnost rámcových smluv?
Platnost rámcových smluv uzavřených s naší společností coby zprostředkovatelem skončí po vypršení výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď. Výpověď Vám můžeme, stejně jako Vy nám, doručit elektronicky e-mailem nebo poštou.

Mění se platnost mé smlouvy na energie / čištění komínů / fotovoltaiku / servis kotle?
Legislativní změny, skončení platnosti plné moci ani ukončení rámcových smluv nemá žádný vliv na platnost jednotlivých dodavatelských smluv. To platí pro smlouvy o dodávkách energií i dalších služeb, které jsme pro Vás zprostředkovali. V případě, že si přejete řešit cokoliv ohledně Vašich dodavatelských smluv, neváhejte se obrátit na příslušné dodavatele služeb.

Mohu se nadále obracet na svého konzultanta?
Náš profesionální tým konzultantů i nadále pokračuje v péči o klienty. Nyní již přímo pod hlavičkou jednotlivých dodavatelů služeb. V případě potřeby můžete svého konzultanta kontaktovat stejně jako doposud.

Mám si měnit platební údaje?
Platební údaje si měnit nemusíte, zálohy a další platby posílejte jako obvykle. Veškeré platby posíláte vždy rovnou konkrétnímu dodavateli a Aukce energií s nimi nepřichází žádným způsobem do styku.

Chtěl bych si sjednat nové služby, jak mám postupovat?
Pro sjednání nových služeb se můžete obrátit na svého dosavadního konzultanta, nebo kontaktovat infolinku daného dodavatele (ARMEX ENERGY, CUP Kominictví, TGC Servis), kterou uvádíme výše.

Momentálně u mého odběrného místa zařizujete přepis dodavatele energií, jak mám postupovat?
Veškeré doposud rozpracované žádosti intenzivně zpracováváme, abychom všechny přepisy odběrných míst dokončili. Nemusíte podnikat žádné kroky, vše dokončíme za Vás. Nicméně nové klienty již nepřijímáme.

Potřebuji upravit údaje na smlouvě / nahlásit změnu kontaktních údajů, jak postupovat?
V případě jakýchkoli požadavků kontaktujte vybrané dodavatele služeb, kteří se Vám budou plně věnovat. Naši pracovníci Vám vzhledem k ukončení zprostředkovatelské činnosti nejsou schopni změny provést.

Identifikační údaje


AE Servisní s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 63, 639 00 Brno
(není určeno k obsluze klientů)
IČ: 03218937
DIČ: CZ03218937
Spisová značka: C 84095 zapsaná u Krajského soudu v Brně
541 261 119
info@aukce-energii.cz

Odkazy