ČASTÉ DOTAZY

Jsou aukce energií bezpečné?
Ano, jsou. V energetické aukci soutěží dodavatelé cenou za elektřinu a plyn. Až žádný dodavatel není ochoten nabídnout nižší cenu, tak se aukce ukončí a vítězným dodavatelem se stává ten s nejnižší cenou. Díky aukci jsou námi vysoutěžené ceny dlouhodobě nejnižší na trhu. Dosahujeme průměrné slevy 20 % ve srovnání se standardním ceníkem dominantního dodavatele v regionu.

Kdo se účastní energetických aukcí?
Soutěží se účastní vybraní dodavatelé, kteří splňují Kodex chování dodavatele a kteří dodržují podmínky vypsané aukce energií. Díky tomu, že se specializujeme pouze na aukce energií, víme na co si dát pozor a soustředíme se tak pouze na perfektní znalost energetiky a vyhledávání nejvýhodnějších dodavatelů pro domácnosti, podnikatele i státní subjekty.

Jaký je rozdíl mezi Dodavatelem a Distributorem?
Distributor je vlastníkem sítě (plynové potrubí, elektrické vedení) v dané oblasti. Za užívání své sítě si účtuje státem stanovené měsíční platby. Dodavatel poskytuje klientovi komoditu a účtuje si pouze za množství odběru.

Kdo tedy bude řešit odečty a technické záležitosti?
Veškeré technické služby řeší i nadále distribuční společnost, která bude provádět odečet elektroměru a plynoměru stejně jako doposud – příslušný pracovník distribuční společnosti ostatně ani neví, od které společnosti elektřinu a plyn odebíráte. To znamená, že případné výpadky, či jiné technické problémy, stále řešíte se svým současným distributorem.

Mám závazek u stávajícího dodavatele.
To vůbec nevadí. Naše právní oddělení posoudí zdarma Vaši smlouvu se stávajícím dodavatelem. U většiny smluv je za určitých okolností možné tuto bez sankcí vypovědět. Zeptej se se nás jak, rádi vám poradíme.

Kdy mě převedete k novému dodavateli?
Po uplynutí výpovědní lhůty u Vašeho stávajícího dodavatele. Na základě změn ceníků u původního dodavatele lze tuto výpovědní lhůtu urychlit.

Stávající dodavatel mi nabízí o 10%, 20% nižší cenu.
Ze zkušenosti však víme, že tato cena je pouze na pár měsíců. Pak se vrátí na původní ceník. Navíc se musíte dodavateli zavázat na delší období, než je platnost výhodných cen. Ceny, které Vám vysoutěžíme my, Vám garantujeme po celou dobu platnosti smlouvy a poté Vás znovu budeme kontaktovat s tou nejlepší možnou nabídkou.

Můžu od nového dodavatele odejít?
Po uplynutí výpovědní lhůty nového dodavatele můžete odejít bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začne běžet prvního dne následujícího měsíce, ve kterém od Vás dodavatel obdrží písemnou výpověď. Při změně ceníků (standardně na přelomu roku) během 1 měsíce. Při ukončení odběru okamžitě (lhůta 5 dnů).

Co když se budu stěhovat? Jak mám postupovat?
Kontaktujete zákaznickou infolinku svého současného dodavatele a ta Vám poradí přesný postup. Obecně po zavolání Vám zákaznická infolinka zašle změnový formulář, který vyplníte dle instrukcí. Tato změna trvá 17 pracovních dnů.

Převádím nemovitost (odběr na jinou organizaci)
Toto je stejný případ jako u stěhování. Zavoláte na Infolinku, ta Vám zašle změnový formulář a sdělí Vám postup. Tato změna je velmi rychlá.

Co když mi doporučíte alternativního dodavatele a ten po přechodu zdraží?
Tato situace je velice nepravděpodobná. Vzhledem k tomu, že jedinou konkurenční výhodou našich partnerů je právě cena. Pokud by tedy k takovéto strategii sáhli, ztratí tím svou jedinou výhodu a tím pádem i většinu svých klientů. Jsme nezávislí poradci, tudíž pokud by některý z našich partnerů po přechodu opravdu zdražil, tak nebudeme váhat, všechny své klienty oslovíme a doporučíme jim dodavatele nového. V případě změny cen, máte jako zákazník možnost s nimi nesouhlasit a ukončit smlouvu s výpovědní dobou jeden měsíc. Platnost nového ceníku se Vás tudíž vůbec nedotkne. Výhodnost nabídek neustále kontrolujeme a prověřujeme. Další otázky a odpovědi naleznete na stránkách energetického regulačního úřadu.

Kdo je dodavatel poslední instance?
Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat elektřinu koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností, že pro ně bude zajištěná dodávka elektřiny i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu.