ČASTÉ DOTAZY

Naším cílem je jednat otevřeně, čestně a věrohodně.
Dodržujeme slovo. Každý se může napřed seznámit s podmínkami a úsporami a až pak se rozhodnout, zda chce našich služeb využít.

Čím je způsobeno to, že si můžeme koupit elektřinu nebo plyn od někoho jiného?
Vychází se z tzv. liberalizace trhu (otevření trhu s elektrickou energií a plynem), kdy elektřina či plyn je něco jako zboží. Alternativní dodavatelé je nakoupí od výrobců a za lepších cenových podmínek dodají zákazníkům po stejném vedení.

Chci levnějšího dodavatele elektřiny. Budete přivádět k mému domu nové dráty?
Ne. Přívodní vedení, elektroměr a hlavní jistič je v majetku příslušné distribuční společnosti, která se při změně dodavatele nemění (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PRE Distribuce, a.s.).

Chci levnější dodávku plynu. Budete přivádět k mému domu nový plynovod?
Ne. Přívodní potrubí a plynoměr je v majetku příslušné distribuční společnosti, která se při změně dodavatele nemění (RWE GasNet, s.r.o.; Pražská plynárenská distribuce, a.s.; E.ON Distribuce, a.s.; VČP Net, s.r.o.; JMP Net, s.r.o.; SMP Net, s.r.o.;).

Kdo tedy bude řešit odečty a technické problémy?
Veškeré technické služby řeší i nadále distribuční společnost, která bude provádět odečet elektroměru a plynoměru stejně jako doposud – příslušný pracovník distribuční společnosti ostatně ani neví, od které společnosti elektřinu a plyn odebíráte. To znamená, že případné výpadky, či jiné technické problémy, stále řešíte se svým současným distributorem.

Co když dojde k určité formě úpadku nového dodavatele?
Situaci, kdy dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení činnosti dodavatele, řeší energetický zákon č. 211/2011 Sb. platný od 18. 8. 2011 (původní zákon 458/2000 Sb.). Odběratel má zákonem zajištěnou nepřetržitou dodávku elektrické energie nebo plynu od dodavatele poslední instance. Zákon vyznačuje jeho povinnosti v § 12a: …Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo ukončil dodávku elektřiny nebo plynu. Tato povinnost vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 60 tis. m3…

Jak to, že dodavatelé, které zastupujete, mají lepší ceny?
Toto je způsobeno několika aspekty: naši dodavatelé nakupují levněji elektřinu a plyn od různých výrobců nebo mají vlastní zdroje. Dále mají nižší náklady na zaměstnance i administrativu (obrovské budovy a flotily aut) a hlavně nemají přemrštěné marže (zisky).

Co mě bude stát Vaše poradenství?
Změna dodavatelů je pro domácnosti zdarma a vyřizujeme ji za zákazníka. Také veškeré kalkulace a návrhy na další možnosti úspor jsou bezplatné. Jsme placeni od našich partnerů. Dále jsme schopní zákazníkům šetřit pomocí tzv. optimalizací sazeb a slučováním odběrných míst. U těchto záležitostí je nutné daleko více administrativní činnosti, dále mohou být potřeba revizní zprávy, stavební práce a spolupráce s externími společnostmi. Poplatek za tyto služby je vždy stanoven individuálně a je případ od případu různý. Naší největší odměnou za tyto služby je ale vždy osobní doporučení spokojených klientů dalším potenciálním zákazníkům - ať už z řad domácností nebo firem.

Kdy mě převedete k novému dodavateli?
Po uplynutí výpovědní lhůty u Vašeho stávajícího dodavatele. Doba výpovědní lhůty je ze zákona maximálně 3 měsíce (počínaje prvním dnem následujícího měsíce). Na základě změn ceníků u původního dodavatele lze tuto výpovědní lhůtu urychlit.

Můžu od nového dodavatele odejít?
Po uplynutí výpovědní lhůty nového dodavatele můžete odejít bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začne běžet prvního dne následujícího měsíce, ve kterém od Vás dodavatel obdrží písemnou výpověď. Při změně ceníků (standardně na přelomu roku) během 1 měsíce. Při ukončení odběru okamžitě (lhůta 5 dnů).

Co když se budu stěhovat? Jak mám postupovat?
Kontaktujete zákaznickou infolinku svého současného dodavatele a ta Vám poradí přesný postup. Obecně po zavolání Vám zákaznická infolinka zašle změnový formulář, který vyplníte dle instrukcí. Tato změna trvá 17 pracovních dnů.

Převádím nemovitost (odběr na jinou organizaci)
Toto je stejný případ jako u stěhování. Zavoláte na Infolinku, ta Vám zašle změnový formulář a sdělí Vám postup. Tato změna je velmi rychlá.

Jak zjistím, kdy platí VT a kdy NT (časové rozmezí) a zda toto rozmezí udává dodavatel nebo distributor?
Přepínání VT a NT určuje distributor dle přepínacích intervalů, které jsou závislé na lokalitě. Přepínání je možné realizovat pomocí HDO – hromadného dálkového ovládání nebo nastavením přímo na elektroměru (přepínací hodiny). Informace jsou dostupné na stránkách distributora.

Co když mi doporučíte alternativního dodavatele a ten po přechodu zdraží?
Tato situace je velice nepravděpodobná. Vzhledem k tomu, že jedinou konkurenční výhodou našich partnerů je právě cena. Pokud by tedy k takovéto strategii sáhli, ztratí tím svou jedinou výhodu a tím pádem i většinu svých klientů. Jsme nezávislí poradci, tudíž pokud by některý z našich partnerů po přechodu opravdu zdražil, tak nebudeme váhat, všechny své klienty oslovíme a doporučíme jim dodavatele nového. V případě změny cen, máte jako zákazník možnost s nimi nesouhlasit a ukončit smlouvu s výpovědní dobou jeden měsíc. Platnost nového ceníku se Vás tudíž vůbec nedotkne. Výhodnost nabídek neustále kontrolujeme a prověřujeme. Další otázky a odpovědi naleznete na stránkách energetického regulačního úřadu.