HLÍDÁME CENU


Cena už se nezvýší


Zahájíte odběr elektřiny nebo zemního plynu s produktem HLÍDÁME CENU a automaticky získáte garanci maximální ceny na tři roky. My nadále sledujeme vývoj cen energií a jen pozitivní změny promítneme do vašich ceníků.

5% pokles ceny


Po prvním roce od zahájení dodávek energií snížíme cenu o 5 % vždy, když jejich cena na velkoobchodním trhu klesne minimálně o 5 %.

Znovu 5% pokles ceny


Po druhém roce opět porovnáme meziroční pohyb cen na velkoobchodním trhu. Pokud klesnou minimálně o 5 % získáte nárok na jejich snížení o dalších 5 %.

Vysvětlení postupu snížení ceny

V případě meziročního poklesu průměrné velkoobchodní ceny na energetickém trhu o 5 % a více, snížíme zákazníkovi cenu komodity (neregulovaná složka) od 13. měsíce po zahájení dodávek energií o 5 % na celé zbývající smluvní období oproti stávající ceně zákazníka. Pokud v období od 13. do 24. měsíce od zahájení dodávek dojde k dalšímu poklesu průměrné velkoobchodní ceny na energetickém trhu o 5 % a více, opět snížíme cenu komodity (neregulovaná složka) od 25. měsíce po zahájení dodávek o 5 % na celé zbývající smluvní období oproti stávající ceně zákazníka.