GARANCE KVALITY


Ověření dodavatelé

Na výběru dodavatelů nám záleží
Ještě před tím, než dodavatele zařadíme do aukce energií, ověřujeme jeho spolehlivost a kvalitu. Proto můžeme garantovat vysokou úroveň pořádané aukce, a Vy můžete ušetřit významné prostředky za dodávky elektřiny a plynu.


1. Dodavatel musí mít platnou licenci
Spolupracujeme s právně uznanými dodavateli, kteří jsou držiteli licence platné na území ČR. Seznam společností, které mají platnou licenci, si můžete kdykoliv ověřit on-line na stránce www.eru.cz v sekci Vyhledávač licencí.


2. Dodavatel musí splňovat index kvality
U každého dodavatele vyhodnocujeme především tyto parametry:


3. Dodavatel musí garantovat zákaznickou péči
Dodavatel musí splňovat i podmínky kvalitní zákaznické péče, kde hlavními kritérii kvality je jeho dosažitelnost, dovolatelnost a rychlost řešení zákaznických podnětů.


4. Dodavatel musí být finančně stabilní
Prověřujeme veřejně dostupné finanční výkazy dodavatele a sledujeme jeho schopnost splácet své závazky. Neplnění závazků vůči státu si pohlídají patřičné instituce. Nám jde především o disciplínu dodavatele vůči spotřebiteli. kde je klíčovým tématem včasné a správné proplácení přeplatků.


5. Dodavatel musí dodržovat morální kodex
Jsme proti jakémukoliv klamání zákazníka, podsouvání nesrozumitelných smluvních podmínek, manipulaci zákazníka do pro něj nevýhodné pozice. Žádáme od našich partnerů transparentní a korektní jednání založené na spokojenosti koncového zákazníka.